606 451 057
GDZIE JESTEŚ:
Unia Europejska

Unia Europejska

SFINANSOWANO W RAMACH REAKCJI UNII NA PANDEMIĘ COVID-19

 

Realizujemy projekt pt.: „Dywersyfikacja działalności odpowiedzią na kryzys gospodarczy COVID-19”, współfinansowany w ramach Programu RPO WP 2014-2020

 

Numer wniosku: WNG-IMP.01.2022/042

 

Celem projektu jest rozszerzenie działalności o 5 nowych usług oraz zwiększenie produktywności poprzez wdrożenie nowych rozwiązań organizacyjnych, cyfrowych.

 

Bezpośrednim efektemprojektu jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie nowatorskich usług.

 

Wartość projektu:  180 380,07 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 108 228,04 PLN