606 451 057
GDZIE JESTEŚ:
Reakcja łańcuchowa

Reakcja łańcuchowa

Integracja w Hotelu

Waszym zadaniem będzie zbudowanie jednej wielkiej konstrukcji przyczynowo - skutkowej. Mimo podziału na zespoły będzie przyświecał Wam jeden cel – zbudować elementy konstrukcji, które po połączeniu dadzą jedną wielką budowlę. Końcowym efektem będzie uruchomienie Waszej wspólnej maszyny, która wprawiona w ruch umożliwi otworzenie skrzyni z nagrodą – bez doskonałej współpracy całego zespołu zawartość skrzyni pozostanie tajemnicą…

CZAS:
do 3 godz
ILOŚĆ OSÓB:
20 - 50
INDOOR / OUTDOOR:
in