606 451 057
GDZIE JESTEŚ:
Gry miejskie

Gry miejskie

Integracja w terenie

Uczestnicy Imprezy połączeni w kilka zespołów wezmą udział w grze integracyjnej na terenie wybranego miasta. Każda z grup zostanie wyposażona w: odbiorniki GPS
z zaprogramowanymi punktami kontrolnymi, kartę patrolową, i mapę.

Celem grupy będzie dotarcie do jak największej ilości punktów i wykonywanie znajdujących się tam zadań – na części stacji będą znajdować się animatorzy
z konkurencjami integracyjnymi ; inne stacje będą bezosobowe a zadania będą opisane
w karcie patrolowej. Zwycięży zespół, który podczas gry miejskiej zdobędzie najwięcej punktów odwiedzając stacje i prawidłowo wykonując określone zadania. Scenariusz  zabawy może być wzbogacony atrakcjami dodatkowymi.

CZAS:
do 3 godz
ILOŚĆ OSÓB:
30 - 80
INDOOR / OUTDOOR:
out